Bruksanvisning Asaklitt 31-5065 Bagagevåg

Behöver du en bruksanvisning för din Asaklitt 31-5065 Bagagevåg? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 0 vanliga frågor, 0 kommentarer och har 0 röster. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE
tel: 020 8247 9300 e-mail: [email protected].uk internet: www.clasohlson.co.uk postal: 10 – 13 Market Place, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1JZ
SVERIGE • KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE • KUNDESENTER tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: [email protected] internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
CO
Ver. 20160517
Compact Luggage Scale
Art.no 31-5065
Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future
reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes
made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please
contact our Customer Services.
Safety
This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical
or mental impairment. This product should not be used by anyone without sufficient
experience or knowledge unless they have been instructed in its use by someone who
will take full responsibility for their safety.
Never let children play with the product.
Do not overload the scale.
Product description
Practical high precision scale for weighing baggage, etc.
Ergonomically designed handle with backlit display, auto shut-off and low battery indicator.
Buttons and functions
1. Digital display
2. [ ON/OFF ]
3. Battery compartment
4. Weighing strap
Operation
1. Attach the weighing strap to your bag’s handle.
2. Press [ ON/OFF ] and wait until “0.0” shows in the display.
3. Lift the luggage scale handle until the bag is off the floor. Wait 2–3 seconds.
4. Read the display.
5. Return the bag to the floor.
6. Press [ ON/OFF ] to re-zero the scale.
7. Press and hold in [ ON/OFF ] to turn the scale off. Otherwise the scale will automatically
shut off after 60 seconds of non-use.
Changing batteries
1. Remove the battery cover.
2. Insert new batteries according to the markings in the battery compartment.
3. Refit the battery cover.
Responsible disposal
This symbol indicates that this product should not be disposed of with general
household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent
any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste
disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can
be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to
your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure
that the product is disposed of in an environmentally sound manner.
Specifications
Batteries 2×CR2032 (included)
Capacity 50 kg/110 Ib
Graduation 100 g
Measuring units Kg and Ib
Operating temperature 10–30 °C
Size 130×35.5×41 mm
Weight 89 g
Bagagevåg Compact
Art.nr 31-5065
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av
tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adress-
uppgifter på baksidan).
Säkerhet
Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och
kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för
deras säkerhet.
Låt aldrig barn leka med produkten.
Överbelasta inte vågen.
Produktbeskrivning
Praktisk våg med hög precision för enkel vägning av bagage m.m.
Ergonomiskt utformad som ett handtag med belyst display, automatisk avstängning
och indikation för lågt batteri.
Knappar och funktioner
1. Display
2. [ ON/OFF ]
3. Batterifack
4. Vägningsrem
Användning
1. Fäst vägningsremmen på väskans handtag.
2. Tryck på [ ON/OFF ] och vänta tills ”0.0” visas i displayen.
3. Håll i vågens handtag när du lyfter upp väskan från golvet. Vänta i 2–3 sekunder.
4. Avläs vikten i displayen.
5. Ställ ned väskan.
6. Tryck på [ ON/OFF ] för att nollställa.
7. Tryck och håll ned [ ON/OFF ] för att stänga av vågen direkt.
Vågen stängs av automatiskt efter 60 sekunder.
Byta batterier
1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i de nya batterierna, observera märkningen i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
Avfallshantering
Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat
hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på
miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till
återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du
lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som
finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten
tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.
Specifikationer
Batterier 2×CR2032-batterier (ingår)
Kapacitet 50 kg/110 Ib
Gradering 100 g
Viktenheter Kg och Ib
Användningstemperatur 10–30 °C
Mått 130×35,5×41 mm
Vikt 89 g
Bagasjevekt Compact
Art.nr. 31-5065
Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi
reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske
problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.
Sikkerhet
Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller
mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig
erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av personen som har
ansvaret for deres sikkerhet.
La aldri barn leke med produktet.
Overbelast ikke produktet.
Produktbeskrivelse
Praktisk vekt med stor presisjon. For veiing av bagasje etc.
Ergonomisk utformet som et håndtak med belyst display, auto on/off og
indikasjon for lavt batterinivå.
Knapper og funksjoner
1. Display
2. [ ON/OFF ]
3. Batteriholder
4. Reim for feste på enhet som skal veies
Bruk
1. Fest reimen til håndtaket på bagasjen som skal veies.
2. Trykk på [ ON/OFF ] og vent til «0.0» vises i displayet.
3. Hold i vektens håndtak når du løfter vesken opp fra gulvet. Vent i 2–3 sekunder.
4. Les av vekten i displayet.
5. Sett vesken ned.
6. Trykk på [ ON/OFF ] for å nullstille.
7. Trykk inn [ ON/OFF ] for å skru av vekten. Vekten skrus av automatisk etter
60 sekunder hvis man ikke gjør det manuelt.
Skifte batterier
1. Åpne batterilokket.
2. Sett i de nye batteriene. Pass på at de blir plassert riktig som merket
i batteriholderen.
3. Sett batterilokket tilbake igjen.
Avfallshåndtering
Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge
eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall,
skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på
en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller
ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en
tilfredsstillende måte som gagner miljøet.
Spesifikasjoner
Batterier 2×CR2032-batterier (medfølger)
Kapasitet 50 kg/110 Ib
Gradering 100 g
Vektenheter Kg og Ib
Brukstemperatur 10–30 °C
Mål 130×35,5×41 mm
Vekt 89 g
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 0.15 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Asaklitt 31-5065 Bagagevåg genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Asaklitt 31-5065 Bagagevåg?
Ja Nej
Bli den första personen som betygsätter denna produkt
0 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Asaklitt 31-5065 Bagagevåg. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Asaklitt 31-5065 Bagagevåg. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Asaklitt. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Asaklitt 31-5065 Bagagevåg på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Asaklitt
Modell 31-5065
Kategori Bagagevågar
Filtyp PDF
Filstorlek 0.15 MB

Alla bruksanvisningar för Asaklitt Bagagevågar
Fler bruksanvisningar för Bagagevågar

Bruksanvisning Asaklitt 31-5065 Bagagevåg