Bruksanvisning Theben SYN 151 h Kopplingsur

Behöver du en bruksanvisning för din Theben SYN 151 h Kopplingsur? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 1 vanliga frågor, 0 kommentarer och har 0 röster. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

ATENÇÃO
Perigo de morte por choque eléctrico ou
incêndio!
A montagem deve ser efectuada apenas por
um electricista especializado!
Antes da montagem/desmontagem activar a
tensão de rede!
WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
Montage ausschließlich von Elektrofachkraft
durchführen lassen!
Vor Montage/Demontage Netzspannung
freischalten!
WARNING
Danger of death through electric shock or re!
Installation should only be carried out by
professional electrician!
Disconnect the mains power supply prior to
installation and/or disassembly!
AVERTISSEMENT
Danger de mort, risque d‘électrocution et d‘incendie!
Le montage doit être effectué exclusivement
par un électricien spécialisé!
Désactiver la tension réseau avant le monta-
ge/ le démontage !
AVVERTIMENTO
Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
Il montaggio deve essere eseguito esclusi-
vamente da parte di un elettroinstallatore
specializzato!
Prima del montaggio o dello smontaggio
scollegare la tensione di rete!
ADVERTENCIA
¡Peligro de muerte por descarga elétrica o
incendio!
¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusiva-
mente por un electricista profesional!
¡Desconecte la tensión de red, antes de pro-
ceder al montaje o desmontaje!
Allgemeine Infos
Analoge Zeitschaltuhr
60 Minuten Programm
1 Kanal
Kürzeste Schaltzeit 37,5 s
Technische Daten
Betriebsspannung: 230 V~, +10 %/-15 %
Frequenz: 50 Hz
Eigenverbrauch: max. 1 VA
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontakt: Wechsler
Öffnungsweite: < 3 mm (µ)
Schaltleistung: 10 A, 250 V~, cos ϕ = 1
4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
Schaltleistung min.: 24 V / 100 mA AC
Glühlampenlast: 1100 W
Betriebstemperatur: –20 °C ... +55 °C
Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestim-
mungsgemäßer Montage
Schutzart: IP 20 nach EN 60529
Ganggenauigkeit: netzsynchron
Verschmutzungsgrad: 2
Typ: 1 BRTU
General information
Analogue time switch
60 minutes program
1 channel
Shortest switching time 37,5 s
Technical data
Operating voltage: 230 V~, +10 %/-15 %
Frequency: 50 Hz
Power consumption: 1 VA
Rated impulse voltage: 4 kV
Contact: wo way switch
Opening width: < 3 mm (µ)
Switching capacity: 10 A, 250 V~, cos ϕ = 1
4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
Min. switching capacity: 24 V / 100 mA AC
Incandescent lamp load: 1100 W
Operating temperature: –20 °C ... +55 °C
Protection class: II in accordance with
EN 60669-1 subject to designated installation
Protection rating: IP 20 in accordance with
EN 60529
Time accuracy: synchronised with mains
Pollution degree: 2
Type: 1 BRTU
Informations générales
Horloge programmable analogique
60 minutes programme
1 canal
Période de commutation minimale 37,5 s
Caractéristiques techniques
Tension de service : 230 V~, +10 %/-15 %
Fréquence : 50 Hz
Consommation propre: max. 1 VA
Tension assignée de tenue aux chocs: 4 kV
Contact: inverseur
Ouverture: <3 mm (µ)
Puissance de commutation: 10 A, 250 V~, cos ϕ = 1
4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
Puissance de commutation min.: 24 V / 100 mA AC
Charge de lampe à incandescence : 1100 W
Température de service : –20 °C ... +55 °C
Classe de protection : II selon EN 60730-1 en
cas de montage conforme
Degré de protection : IP 20 selon EN 60529
Précision de marche : synchro. avec le réseau
Degré de pollution :2
Type: 1 BRTU
Informazioni generali
Interruttore orario analogico
Programma 60 minuti
1 canale
Tempo di commutazione più breve 37,5 s
Dati tecnici
Tensione d‘esercizio: 230 V~, +10 %/-15 %
Frequenza: 50 Hz
Autoconsumo: max. 1 VA
Sovratensione transitoria nominale: 4 kV
Contatto: contatto di communicazione
Ampiezza di apertura: < 3 mm (µ)
Potenza di commutazione: 10 A, 250 V~, cos ϕ = 1
4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
Potenza di commutazione min.:
24 V / 100 mA AC
Carico lampade a incandescenza: 1100 W
Temperatura d‘esercizio: –20 °C ... +55 °C
Classe di protezione: II secondo EN 60730-1
con montaggio conforme
Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
Precisione di riserva: sincronia di rete
Grado di inquinamento: 2
Tipo: 1 BRTU
Información general
Interruptor horario analógico
Programa 60 minutos
1 canal
Tiempo de conexión más breve 37,5 s
Datos técnicos
Tensión de servicio: 230 V~, +10 %/-15 %
Frecuencia: 50 Hz
Consumo propio: máx. 1 VA
Impulso de sobretensión admisible: 4 kV
Contacto: inversor
Amplitud de apertura: < 3 mm (µ)
Potencia de conexión: 10 A, 250 V~, cos ϕ = 1
4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
Potencia de conexión mín.: 24 V / 100 mA AC
Carga de lámpara de incandescencia: 1100 W
Temp. de funcionamiento: –20 °C ... +55 °C
Clase de protección: II según EN 60730-1 para
montaje conforme a lo establecido
Grado de protección: IP 20 II según EN 60529
Precisión de marcha: sincrónico de red
Grado de polución: 2
Tipo: 1 BRTU
Informações gerais
Relógios temporizadores analógicos
Programa 60 minutos
1 canal
Tempo de comutação mais curto 37,5 s
Dados técnicos
Tensão de serviço: 230 V~, +10 %/-15 %
Frequência: 50 Hz
Consumo próprio: no máx. 1 VA
Tensão transitória de dimensionamento: 4 kV
Contacto: inversor
Amplitude de abertura: < 3 mm (µ)
Potência de comutação:10 A, 250 V~, cos ϕ = 1
4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
Potência mín. de comutação: 24 V / 100 mA AC
Carga lâmp. incandescente: 1100 W
Temperatura operacional: –20 °C ... +55 °C
Classe de protecção: II de acordo EN 60730-1
com instalação apropriada
Tipo de protecção: IP 20 de acordo com
EN 60529
Precisâo: sincronizaçâo em rede
Nível de poluição: 2
Tipo: 1 BRTU
SYN 151 h 1510011
DE EN FR IT
PT
ES
307105 00 12. 01. 2016
Theben AG | Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | [email protected] | www.theben.de
Hotline Theben:
J +49 7474 692-369
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 2.54 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Theben SYN 151 h Kopplingsur genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Theben SYN 151 h Kopplingsur?
Ja Nej
Bli den första personen som betygsätter denna produkt
0 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Theben SYN 151 h Kopplingsur. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Theben SYN 151 h Kopplingsur. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Theben. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Theben SYN 151 h Kopplingsur på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Theben
Modell SYN 151 h
Kategori Kopplingsur
Filtyp PDF
Filstorlek 2.54 MB

Alla bruksanvisningar för Theben Kopplingsur
Fler bruksanvisningar för Kopplingsur

Vanliga frågor om Theben SYN 151 h Kopplingsur

Vårt supportteam söker efter användbar produktinformation och svar på vanliga frågor. Om du hittar en felaktighet bland våra vanliga frågor uppskattar vi om du meddelar oss detta via vårt kontaktformulär.

Min tidsbrytare ger ett mjukt skramlande ljud, är det normalt? Verifierad

Mekaniska tidsbrytare har en intern mekanism som kan producera ett mjukt skramlande ljud. Dessa tidsbrytare kan också ge ett tydligt klick när de slås på och av.

Detta hjälpte (608) Läs mer
Bruksanvisning Theben SYN 151 h Kopplingsur

Relaterade produkter

Relaterade kategorier