Vilken papperstjocklek kan jag bäst använda i min skrivare?

"En vanlig konsumentskrivare använder vanligtvis 80 gram papperstjocklek. Andra standardvikter som ofta används är 120 gram och 160 gram."

Detta hjälpte (133)