Vad är papperstjocklek?

"Papperstjocklek anges med vikten, till exempel 80 gram papper. Detta är papperets vikt på en kvadratmeter. Tyngre papper är tickare och robustare."

Detta hjälpte (114)