Till vilken ålder använder du barnvagn?

"I allmänhet används en barnvagn upp till 36 månader (3 år)."

Detta hjälpte (18)