Kan jag använda en bärsele medan jag är gravid?

"Ja, barnbärare kan användas under graviditet om det inte har funnits uttryckliga medicinska råd om att inte göra det."

Detta hjälpte (26)