Jag vill skriva ut en helsida, men hur jag än försöker så blir det alltid en vit kant på papperet. Hur kommer det sig?

"De flesta skrivare kan inte printa ända ut i kanten, eftersom den på något sätt måste kunna hålla i papperet. Därför blir det en vit kant på papperet."

Detta hjälpte (214)