Jag har bara mätt mitt blodtryck med en blodtrycksmätare, men vad betraktas som ett "normalt" blodtryck?

"I allmänhet anses ett systoliskt tryck på 120 och ett diastoliskt tryck på 80 vara normalt eller friskt. Personer i åldern 60 år kan ha något högre blodtryck."

Detta hjälpte (1229)

Dick Moll 29-11-2023
BP B6 Connect
Blodtryck och hjärtfrekvens visas redan på displayen Dessa försvinner inte när enheten stängs av När man mäter blodtrycket mäts det diastoliska värdet (blinkar) men det systoliska och blodtrycket inte. De initiala värdena förblir oförändrade. Vad går fel?

svara | Detta hjälpte (6)(Översatt av Google)
Walter Schulte 21-02-2024
Vitalcontrol CE 0124
2024-02-21

svara | Detta hjälpte (1)(Översatt av Google)
Ton Donders 20-04-2024
Balance kh8090
Instruktioner

svara | Detta hjälpte (0)(Översatt av Google)