Jag använder regelbundet en callusborttagare, men callusen på min fot fortsätter att återvända. Varför är det så?

"Callus bildas när för mycket tryck utövas på ett enda område. Denna callus kan tas bort men kommer tillbaka så länge orsaken till den inte har lösts. Att använda olika skor eller gå olika kan ta bort övertrycket."

Detta hjälpte (34)