Det finns sprickor i min keramiska toalett, kan jag fortfarande använda den?

"En spricka i en keramisk toalett betyder inte alltid att den måste bytas ut, men den behöver repareras. Beroende på sprickan kan det släppa igenom vatten över tiden, eventuellt ytterligare skada toaletten eller skada golvet."

Detta hjälpte (69)