Är en rökdetektor densamma som en kolmonoxiddetektor?

"Nej! En rökdetektor fungerar inte som en kolmonoxiddetektor och tvärtom."

Detta hjälpte (38)