Bruksanvisning Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin

Behöver du en bruksanvisning för din Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 12 vanliga frågor, 1 kommentarer och har 0 röster. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

AVSEDD ANVÄNDNING
Spara bruksanvisningen och programöversikten.
Om du överlåter tvättmaskinen till en annan person,
var noga med att också överlämna bruksanvisningen
och programöversikten till den nya ägaren.
Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvät-
tning och centrifugering av linne i mängden, som är
vanlig i hushåll.
• Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning
och i programöversikten när du använder
tvättmaskinen.
S 1
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
1. Säkerhetsföreskrifter
Tvättmaskinen är avsedd endast
för hushållsbruk.
Förvara inte brandfarliga vätskor
i närheten av maskinen.
Placera inte elektriska apparater
ovanpå tvättmaskinen.
Se till att barn inte leker med
tvättmaskinen.
Denna tvättmaskin är inte
avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, såvida
de inte fått handledning eller
instruktioner om användningen
av tvättmaskinen av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Använd inte våld för att öppna
locket.
Om nätkabeln behöver bytas ut
skall den ersättas med en likadan
nätkabel. Denna kan bestäl-
las hos Service. Nätkabeln får
endast bytas ut av en behörig
servicetekniker.
Stäng av och koppla loss tvätt-
maskinen från eluttaget före
rengöring och underhåll.
2. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %,
vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ
lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet
skall kasseras.
3. Kassering av förpackning och gamla
tvättmaskiner
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/
96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt
avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment,
WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av
denna produkt bidrar du till att förhindra
potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa, som annars kan bli följden om
produkten inte hanteras på rätt sätt.
Symbolen på produkten, eller i medföljande
dokumentation, indikerar att denna produkt inte
får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i
stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala
miljöbestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning
och återanvändning av denna produkt, var god
kontakta de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där produkten
inhandlades.
Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan
återvinnas. Den ska skrotas enligt gällande lokala
bestämmelser för avfallshantering.
Innan du skrotar maskinen, ta bort alla
tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att
maskinen blir obrukbar.
4. Allmänna rekommendationer
Stäng alltid av maskinen efter användning.
Stäng vattenkranen.
5. Försäkran om överensstämmelse med
EG-direktiv
Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs
enligt säkerhetskraven i EG-direktiv:
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EEC
EMC-direktiv 2004/108/EEC (elektromagnetisk
kompatibilitet)
Tillverkaren är inte ansvarig för någon skada på
tvättkläder, som är förorsakad genom olämplig eller
oriktig beaktande av instruktionerna till tvättklädernas
behandling, som är anförda på klädernas eller
tvättlinnes hänvisningslappar
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 2.34 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin?
Ja Nej
Bli den första personen som betygsätter denna produkt
0 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

hoser erika 03-04-2024
pumpar inte ut feltecken p-n

svara | Detta hjälpte (0) (Översatt av Google)

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Bauknecht. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Bauknecht
Modell WMT Ecostar 6 Di
Kategori Tvättmaskiner
Filtyp PDF
Filstorlek 2.34 MB

Alla bruksanvisningar för Bauknecht Tvättmaskiner
Fler bruksanvisningar för Tvättmaskiner

Vanliga frågor om Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin

Vårt supportteam söker efter användbar produktinformation och svar på vanliga frågor. Om du hittar en felaktighet bland våra vanliga frågor uppskattar vi om du meddelar oss detta via vårt kontaktformulär.

Min tvättmaskin startar inte när jag trycker på startknappen. Vad ska jag göra? Verifierad

Ofta beror det på att luckan på tvättmaskinen inte har stängts ordentligt. Öppna och stäng luckan och försök igen.

Detta hjälpte (23029) Läs mer

Min tvättmaskin töms inte på vatten, vad kan jag göra? Verifierad

Den främsta anledningen till att en tvättmaskin inte töms beror på en blockering i antingen pumpen eller avloppsslangen. Om din tvättmaskin har tillgång till dessa delar, ska du försöka ta bort eventuella blockeringar. Om detta inte löser problemet eller om du inte har tillgång till dessa delar ska du kontakta en mekaniker eller tillverkaren.

Detta hjälpte (22439) Läs mer

Inget vatten kommer in i tvättmaskinen. Vad ska jag göra? Verifierad

Kontrollera att vattenkranen är öppen och att det inte finns några veck i vattenslangen. Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren.

Detta hjälpte (8862) Läs mer

Dörren till min tvättmaskin öppnas inte, vad kan jag göra? Verifierad

Det kan finnas flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att filtret är igensatt. Koppla ur apparaten och kontrollera filtret. Ta bort eventuella blockeringar vid behov. Filtrets läge skiljer sig åt beroende på modell. Det är också möjligt att det finns en speciell spak för att öppna dörren. Om dessa alternativ inte hjälper är det sista alternativet att koppla ur apparaten under 30-60 minuter och försöka öppna dörren efter det. Om detta inte fungerar, kontakta tillverkaren eller en mekaniker.

Detta hjälpte (7342) Läs mer

Min tvättmaskin avger en massa ljud och/eller vibrerar högt. Vad ska jag göra? Verifierad

Det kan hända att tvättmaskinen inte har installerats plant. Du kan få den att stå plant genom att justera fötterna. Problemet kan också orsakas av att för mycket kläder stoppats in i maskinen. Om dessa anledningar inte är orsaken till ditt problem ska du kontakta tillverkaren.

Detta hjälpte (6357) Läs mer

I vilket fack ska tvättmedlet gå? Verifierad

De flesta tvättmaskiner har 3 fack för tvättmedel. Dessa fack är ofta märkta med I, II och * för att visa vart tvättmedlet går. Fack I används för en tvättcykel, II är för huvudtvättcykeln och * är för sköljmedel. Fack II används oftast.

Detta hjälpte (4334) Läs mer

Min tvättmaskin luktar, vad kan jag göra åt det? Verifierad

Det finns tvättmaskiner med självrensande funktioner. Om dessa funktioner inte är tillgängliga är det möjligt att tillsätta 100 ml vit vinäger eller 100 gram sodakristaller och låta tvättmaskinen köra ett 90 ℃-program.

Detta hjälpte (3546) Läs mer

Kan jag ansluta tvättmaskinen till varmvatten? Verifierad

Även om tvättmaskiner förmodligen kan hantera inkommande vatten på upp till 65 °C rekommenderar de flesta tillverkare att inte göra detta. Det finns tvättcykler som specifikt använder kallvatten. I sådana fall kan varmvatten försämra tvättcykelns resultat. Dessutom är många tvättmaskiner konstruerade att installeras på en kallvattenanslutning.

Detta hjälpte (2831) Läs mer

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag flyttar en tvättmaskin? Verifierad

När du flyttar en tvättmaskin bör du säkra trumman. Du kan använda transportbulten som medföljer varje tvättmaskin och förhindrar att trumman rör sig inuti maskinen. Du måste också tömma allt vattnet.

Detta hjälpte (1391) Läs mer

Vad är skillnaden i användning mellan en tvättmaskin och en separat tvättmaskin och torktumlare? Verifierad

Den största fördelen med en tvättmaskin är att den tar mindre plats. En separat torktumlare kan dock torka mer än en tvättmaskin. En tvättmaskin använder också relativt mer energi och kräver mer tid.

Detta hjälpte (1096) Läs mer

Kan jag ansluta en tvättmaskin till en förlängningssladd? Verifierad

Enheter som kräver stora mängder ström, som en tvättmaskin, kan inte anslutas till alla förlängningssladdar. Se vad tvättmaskinens strömförbrukning är, vilket anges i Watt, och kontrollera om förlängningssladden klarar detta. Det finns förlängningssladdar med tjockare kablar som är gjorda för att hantera större apparater.

Detta hjälpte (1093) Läs mer

Kan jag ställa min tvättmaskin och torktumlare ovanpå varandra? Verifierad

I princip går det bra att stapla en torktumlare och tvättmaskin. Det fungerar förstås bara med frontladdade modeller. Vi rekommenderar att använda ett speciellt monteringstillbehör. Det förhindrar att maskinerna vibrerar och ramlar ned samt förhindrar skador på den undre maskinen.

Detta hjälpte (1093) Läs mer
Bruksanvisning Bauknecht WMT Ecostar 6 Di Tvättmaskin