Bruksanvisning Åviken 910 Våffeljärn

Behöver du en bruksanvisning för din Åviken 910 Våffeljärn? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 2 vanliga frågor, 0 kommentarer och har 0 röster. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

Åvikenbruksanvisning
Spänningochtyp–senamnskyltpå
produkten.
GrattistilldinnyaÅvikenprodukt.Förattdu
skafåstörstamöjligaglädjaavdinnya
produktbervidigattläsaigenomheladenne
bruksanvisninginnandubörjaranvända
enheten.
Sparabruksanvisningen.
ViktigaSäkerhetsregler
Säkerhetenfördennaelektriskaprodukt
uppfyllergodkändareglerförteknik‐samt
säkerhetslagstiftning.Vimåstedockgöradig
ochandrauppmärksammapåföljande
instruktioner:Läsnogaigenomhela
bruksanvisningeninnandubörjaranvända
enheten.
Enhetenfårendastanslutastillväxelström
medspänningsommotsvararmärkplåten.
Personer,inklusivebarn,sompågrundavsina
fysiska,sensoriskaellermentalaförmågor,
bristpåerfarenhetellerkunskap,skainte
användaenhetenutanuppsikteller
instruktionerfrånansvarigperson.
Barnskaintelekamedapparateneller
förpackningsmaterialet.
Varextraförsiktignärdetfinnsbarni
närheten.
Förpackningsmaterialsomt.ex.plastpåsarska
förvarasoåtkomligtförbarn.
Videjändamålsenligellerfelaktiganvändning
tarviinteansvarföreventuellaskador.
Enhetenärinteavseddattmanövrerasmed
hjälpavenexterntimerellerseparat
fjärrkontrollssystem.
Användinteenskadadapparatellerapparat
medskadadsladdellerstickkontakt.
Användinteapparatentillnågotannatänden
ärämnadför.
Finnsdetskadorpåenhetenelleromdeninte
fungerar,måstedenservasavauktoriserad
personal.
Underanvändningskaenhetenplaceraspåett
plantochfrittunderlag.Enhetenskainte
placeraselleranvändaspåenvarmytaelleri
närhetenavenöppengaslåga.
Enhetenskaendastanvändasitorra
utrymmenochundertak.
Låtintesladdenhängaöverbordskanteller
kommaikontaktmedvarmaytor.
Srömsladdenskavecklasutheltföre
användning.
Strömsladdenfårintekommaikontaktmed
varmadelaravenheten.
Drainteutströmkontaktenfrånvägguttaget
genomatthållaisladden.
Lämnainteenhetenutanuppsiktsålängeden
ärvarm–inteensnärsladdenärutdragen
frånkontakten.Faraförbrand.Stuvainte
undanenhetenmedandenfortfarandeär
varm.
Rörintevidvarmaytor.Användhandtageller
redskapsomäravseddaförhanteringavheta
material.
SÄNKALDRIGnerenhetenivatten,och
skyddasladdenmotvattenochandra
vätskor.
Svenska
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 0.17 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Åviken 910 Våffeljärn genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Åviken 910 Våffeljärn?
Ja Nej
Bli den första personen som betygsätter denna produkt
0 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Åviken 910 Våffeljärn. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Åviken 910 Våffeljärn. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Aviken. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Åviken 910 Våffeljärn på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Aviken
Modell 910
Kategori Våffeljärn
Filtyp PDF
Filstorlek 0.17 MB

Alla bruksanvisningar för Åviken Våffeljärn
Fler bruksanvisningar för Våffeljärn

Vanliga frågor om Åviken 910 Våffeljärn

Vårt supportteam söker efter användbar produktinformation och svar på vanliga frågor. Om du hittar en felaktighet bland våra vanliga frågor uppskattar vi om du meddelar oss detta via vårt kontaktformulär.

Hur ska jag rengöra mitt våffeljärn? Verifierad

Det är bäst att rengöra våffeljärnet med en fuktig trasa eller svamp. Använd aldrig skursvamp eller skurmedel. Det skulle skada skyddsbeläggningen.

Detta hjälpte (218) Läs mer

Finns varumärket Åviken fortfarande? Verifierad

Nej, Åviken är inte längre aktiv. Detta innebär också att de inte längre kan kontaktas.

Detta hjälpte (0) Läs mer
Bruksanvisning Åviken 910 Våffeljärn

Relaterade produkter

Relaterade kategorier