Vad är skillnaden mellan en bröstpump med ett öppet och slutet system?

"Med bröstpumpar med ett slutet system kommer mjölken inte i kontakt med mekanismen och rinner direkt in i behållaren. Med ett öppet system rinner mjölken genom bröstpumpen och sedan in i behållaren. Därför är ett slutet system mer hygieniskt och kräver mindre rengöring."

Detta hjälpte (13)