Bruksanvisning Andersson TWP-3000 Hörlurar

Behöver du en bruksanvisning för din Andersson TWP-3000 Hörlurar? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 6 vanliga frågor, 3 kommentarer och har 17 röster med ett genomsnittligt produktbetyg på 12/100. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

EN: On OFF state, touch the touch surface of either
earphone for 2 seconds to power on, the two earphones will
enter auto-pairing mode. The two earphones will connect with
each other after a few seconds, the right earphone will flash
white slowly. Open the phone’s bluetooth device to search
“TWP-3000”, the prompts will be heard after TWS paired
successfully.
SV: På AV läge, tryck på Touch ytan på på båda hörlurar-
na i 2 sekunder för att slå på på och de två hörlurarna parkop-
plas automatiskt. De två hörlurarna kommer att ansluta till
varandra efter några sekunder, höger hörlur blinkar kommer blinka långsamt i vitt.
Öppna telefonens Bluetooth-enhet för att söka efter “TWP-3000”, instruktionerna
kommer att höras efter att TWS har parkopplats.
NO: På AV-tilstand, berør berørings området til en av øretelefonene i 2
sekunder for å slå på, de to øretelefonene går i automatisk sammenkoblings
modus. De to øretelefonene kobles sammen etter noen sekunder, høyre øre-
telefonene vil sakte hvitt. Åpne telefonens Bluetooth-enhet for å søke på “TWP-
3000”, så blir spørsmålene hørt etter at TWS har koblet seg vellykket.
EN: When charging, the charging indicator
flashes in red. The indicator light flashes: once
every 2 seconds means 1%-25% battery, twice
means 25%-50%, 3 times means 50%-75% and 4
times means 75%-100%.
SV: Vid laddning blinkar laddningsindikatorn
rött. Om kontrollampan blinkar: varannan sekund, betyder det 1-25% batteri, två
gånger betyder 25% -50%, 3 gånger betyder 50% -75% och 4 gånger betyder
75% -100%.
NO: Når du lader, blinker lade indikatoren rødt. Indikator lampen blinker
hvert andre sekund betyr 1% -25% batteri, to ganger betyr 25% -50%, 3 ganger
betyr 50% -75% og 4 ganger betyr 75% -100%.
EN: Pick up the earphones from
the charging case to turn on automati-
cally. Put them back to charging case,
the earphone will power off and be
charged automatically.
SV: Plocka upp hörlurarna
från laddningsfodralet för att slå på
automatiskt. Sätt dem tillbaka till ladd-
ningsfodralet, hörlurarna stängs av och laddas automatiskt.
NO: Plukk opp øretelefonene fra lade sak for å slå på den automatisk. Sett
dem tilbake til lade tilfelle, øretelefonen slås av og lades automatisk.
EN: Put the earphones to the corresponding posi-
tion in the bottom of the charging case, use the type-C
cable to connect with computer or mobile phone
charger. the charging indicator flashes in red, when full
charged, the charging indicator keeps on red.
SV: Sätt hörlurarna till motsvarande läge i botten
av laddningsfodralet, använd typ-C-kabeln för att
ansluta till dator eller mobiltelefonladdare. laddningsindikatorn blinkar rött, när
den är fulladdad fortsätter laddningsinidkatorn att lysa rött.
NO: Sett øretelefonene til
tilsvarende posisjon i bunnen
av lade sak, bruk type-C-ka-
belen til å koble til datamaskin
eller mobiltelefon lader. Lade
indikatoren blinker rødt, når
den er fulladet, fortsetter lade
indikatoren å være rød.
1. Left earphone
2. Right earphone
3. Touch surface
4. earphone indicator
and microphone
5. Charging case
6. Type-C charging port
7. Charging indicator
USER MANUAL
TWP-3000 | Ture Wireless Earphone
5
6
4
3
1
2
2
4
3
7
1. Vänster hörlur
2. Höger hörlur
3. Touch ytan
4. Hörlurs indikator och
mikrofon
5. Laddningsfodral
6. Typ-C laddningsport
7. Laddningsindikator
1. Venstre øretelefon
2. Høyre øretelefon
3. Berørings området
4. Øretelefonindikator og
mikrofon
5. Lade sak
6. Type-C ladeport
7. Ladeapparat
Get started/ Kom igång/ Komme i gang:
EN: Delete Pairing Records on the earphones:
In OFF mode, press the touch surface of either
earphone for 10 seconds and indicator light will flash
quickly in white for four times.
5
SV: Radera parkopplingen på hörlurarna:
I av-läge, tryck på tryckytan på båda hörlurarna
i 10 sekunder och kontrollampan kommer att blinka
snabbt i vitt fyra gånger.
NO: Slett Sammenkoblings oppføringer på
øretelefonene:
i av-modus trykker du på berøringsområdet på
enten hodetelefoner i 10 sekunder, og indikatorlyset
blinker raskt i hvitt i fire ganger.
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 0.26 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Andersson TWP-3000 Hörlurar genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Andersson TWP-3000 Hörlurar?
Ja Nej
12%
88%
17 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Andersson TWP-3000 Hörlurar. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

Jannis 16-03-2020
Tappar parkoppling mellan TWP-3000 hörlurar. har ljud påara på en hörluren. Hur parar jag ihop mina hörlurar

svara | Detta hjälpte (97)
Khaled 18-04-2020
Riktigt värdelösa skitlurar!

svara | Detta hjälpte (2)
Taeh 25-06-2020
bara en av dem fungerar

svara | Detta hjälpte (0) (Översatt av Google)

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Andersson TWP-3000 Hörlurar. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Andersson. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Andersson TWP-3000 Hörlurar på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Andersson
Modell TWP-3000
Kategori Hörlurar
Filtyp PDF
Filstorlek 0.26 MB

Alla bruksanvisningar för Andersson Hörlurar
Fler bruksanvisningar för Hörlurar

Vanliga frågor om Andersson TWP-3000 Hörlurar

Vårt supportteam söker efter användbar produktinformation och svar på vanliga frågor. Om du hittar en felaktighet bland våra vanliga frågor uppskattar vi om du meddelar oss detta via vårt kontaktformulär.

När jag ansluter en hörlur till min enhet fungerar den inte korrekt, vad kan jag göra? Verifierad

Det är möjligt att smuts har samlats i öppningen där hörlurarna är ansluten, vilket förhindrar att den kommer i rätt kontakt. Det bästa sättet att rengöra detta är med tryckluft. Om du är osäker, gör detta av en professionell.

Detta hjälpte (1081) Läs mer

När är musiken för hög? Verifierad

Ljud över 80 decibel (dB) kan börja skada hörseln. Ljud över 120 dB skadar omedelbart hörseln. Skadans allvarhetsgrad beror på hur ofta och hur länge ljudet är närvarande.

Detta hjälpte (1005) Läs mer

Vad är brusreducerande? Verifierad

Noise Cancelling är en teknik som huvudsakligen används i hörlurar. Aktiv bullerkontroll används för att sänka eller eliminera påverkan av omgivande buller.

Detta hjälpte (562) Läs mer

Fungerar Bluetooth genom väggar och tak? Verifierad

En Bluetooth-signal fungerar genom väggar och tak, såvida inte dessa är gjorda av metall. Beroende på tjockleken och väggens material kan signalen förlora i styrka.

Detta hjälpte (232) Läs mer

Upp till vilken ljudnivå är det säkert för barn? Verifierad

Barn får hörseln skadad snabbare än vuxna. Därför är det viktigt att aldrig utsätta barn för buller som är högre än 85 dB. När det gäller hörlurar finns det speciella modeller för barn. I händelse av högtalare eller andra situationer måste du vara uppmärksam, bullret överstiger inte den nivån.

Detta hjälpte (164) Läs mer

Kan jag linda sladden runt enheten efter användning? Verifierad

Det är bättre att inte göra detta eftersom det kan skada sladden. Det bästa du kan göra är att slå in sladden som den var när produkten förpackades.

Detta hjälpte (156) Läs mer
Bruksanvisning Andersson TWP-3000 Hörlurar

Relaterade produkter

Relaterade kategorier