Bruksanvisning Andersson TEW-3100 Hörlurar

Behöver du en bruksanvisning för din Andersson TEW-3100 Hörlurar? Nedan kan du se och ladda ner PDF-bruksanvisningen gratis på svenska. Den här produkten har för närvarande 6 vanliga frågor, 6 kommentarer och har 5 röster med ett genomsnittligt produktbetyg på 60/100. Om det här inte är bruksanvisningen du vill ha, vänligen kontakta oss.

Är produkten defekt och erbjuder bruksanvisningen ingen lösning? Gå till ett Repair Café för gratis reparationstjänster.

Bruksanvisning

Loading…

EN: If earphones are power off outside the case, touch
and hold touch surface for 3 seconds on both sides to turn
them on. The two earphones will auto-pairing, the indicators
lit in white. When the left earphone indicator will flash in
white and red, the earphones are ready for pairing. Open the
phone’s bluetooth device to search “TEW-3100”, the prompts
will be heard after pairing successfully.
SV: Om hörlurarna är avstängda utanför höljet, tryck och
håll touch ytan i 3 sekunder på båda sidor för att slå på dem.
De två hörlurarna kopplas automatiskt in, indikatorerna lyser i vitt. När indikatorn
till vänster hörlurar blinkar i vitt och rött är hörlurarna redo för parning. Öppna
telefonens Bluetooth-enhet för att söka i “TEW-3100”, instruktionerna kommer
att höras efter att parning har lyckats.
NO: Hvis øretelefoner er slått av utenfor saken, berør og hold berørings-
flaten i 3 sekunder på begge sider for å slå dem på. De to øretelefonene kobles
automatisk sammen, indikatorene lyser i hvitt. Når indikatoren for venstre
øretelefon blinker i hvitt og rødt, er øretelefonene klare for sammenkobling. Åpne
telefonens Bluetooth-enhet for å søke på “TEW-3100”, så blir spørsmålene hørt
etter sammenkobling.
EN: When charging, the charging indicators
flash and show the remaining power: 1 light
means 1%-25% battery, 2 lights means 25%-
50%, 3 lights means 50%-75% and 4 lights
means 75%-100%.
SV: Vid laddning blinkar laddningsindika-
torerna och visar återstående effekt: 1 lampa betyder 1% -25% batteri, 2 lampor
betyder 25% -50%, 3 lampor betyder 50% -75% och 4 lampor betyder 75%
-100%.
NO: Når du lader, blinker lade indikatorene og viser den gjenværende kraft-
en: 1 lys betyr 1% -25% batteri, 2 lys betyr 25% -50%, 3 lys betyr 50% -75% og
4 lys betyr 75% -100%.
EN: Pick up the earphones from the
charging case to turn on automatically. Put
them back to charging case, the earphone will
power off and be charged automatically.
SV: Plocka upp hörlurarna från laddnings-
fodralet för att slå på automatiskt. Sätt dem
tillbaka till laddningsfodralet, hörlurarna stängs
av och laddas automatiskt.
NO: Plukk opp øretelefonene fra lade sak
for å slå på den automatisk. Sett dem tilbake til
lade tilfelle, øretelefonen slås av og lades automatisk.
EN: Put the earphones to the corresponding position in the bottom of the
charging case, use the type-C cable to connect with computer or mobile phone
charger. The charging indicator flashes when
charging, when full charged, the 4 charging in-
dicators light up.
SV: Sätt hörlurarna till motsvarande läge
i botten av laddningsfodralet, använd typ-C-kabeln för att ansluta till dator
eller mobiltelefonladdare. Laddningsindikatorn blinkar vid laddning, när den är
fulladdad, lyser de 4 laddningsindikatorerna.
NO: Sett øretelefonene
til tilsvarende posisjon i
bunnen av lade sak, bruk
type-C-kabelen til å koble til
datamaskin eller mobiltelefon
lader. Ladeindikatoren
blinker når den lades, når
den er fulladet, lyser de 4
ladeindikatorene.
1. Left earphone
2. Right earphone
3. Touch surface
4. Earphone indicator
5. Charging case
6. Charging indicator
USER MANUAL
TEW-3100 | Ture Wireless Earphone
2
4
3
1. Vänster hörlur
2. Höger hörlur
3. Touch ytan
4. Hörlurs indikator
5. Laddningsfodral
6. Laddningsindikator
1. Venstre øretelefon
2. Høyre øretelefon
3. Berørings området
4. Øretelefonindikator
5. Lade sak
6. Ladeapparat
Get started/ Kom igång/ Komme i gang:
EN: TWS Reconnected:
Power off the earphone or put it back to the
charging case --> Power on the earphone or take it
out of the charging case --> The two earphones will
connect each other automatically in a few seconds.
5
SV: TWS återanslutet:
Stäng av hörluren eller lägg tillbaka den i
laddningsfodralet --> Sätt på hörluren eller ta ur den
ur laddningsfodralet --> De två hörlurarna kommer att
kopplas till varanda automatiskt inom några sekunder.
NO: TWS koblet til på:
Slå av øretelefonen eller sette den tilbake til
ladeetuiet--> strøm på øretelefonen eller ta den ut av
ladeetuiet--> de to øretelefonene vil koble hverandre
automatisk om noen sekunder.
5
4
3
1
2
6
EN SV
NO
EN: Restore factory settings:
Long press the touch surface of right earphone
to turn off. Long press the touch surface of both
earphones until the indicators flash in white and red,
double press the touch surface of both earphones
to start reset automatically. When one earphone
indicator flashes in white and red and the other one
indicator is turn off, the reset is completed.
6
SV: Återställ fabriksinställningarna:
Tryck länge på tryckytan på höger hörlur för att stän-
ga av. Tryck länge på tryckytan på båda hörlurarna
tills indikatorerna blinkar i vitt och rött, dubbeltryck på
tryckytan på båda hörlurarna för att starta återställning
automatiskt. När en hörlurar indikator blinkar i vitt och
rött och den andra indikatorn stängs av är återställnin-
gen avslutad.
NO: Gjenopprett fabrikkinnstillinger:
Trykk lenge på berørings området på høyre øretele-
fon for å slå av. Trykk lenge på begge øretelefonene
til indikatorene blinker i hvitt og rødt, dobbelt trykk på
berøringsflaten på begge øretelefonene for å starte
tilbakestillingen automatisk. Når den ene øretelefon
indikatoren blinker i hvitt og rødt og den andre indika-
toren er slått av, er tilbakestillingen fullført.
Ladda ner bruksanvisning i Svenska (PDF, 0.24 MB)
(Tänk på miljön och skriv endast ut denna bruksanvisning om det verkligen är nödvändigt)

Loading…

Betyg

Berätta vad du tycker om Andersson TEW-3100 Hörlurar genom att betygsätta den. Vill du dela med dig av dina åsikter om denna produkt eller ställa en fråga? Lämna en kommentar nederst på sidan.
Är du nöjd med Andersson TEW-3100 Hörlurar?
Ja Nej
60%
40%
5 röster

Delta i konversationen om denna produkt

Här kan du dela vad du tycker om Andersson TEW-3100 Hörlurar. Om du har en fråga, läs först noggrant igenom manualen. Att begära en manual kan göras genom att använda vårt kontaktformulär.

Thomas Björk 24-07-2020
TEW-3100, Kan man höja eller sänka ljudvolymen på dem med tryckningar? Eller går det bara med telefonen

svara | Detta hjälpte (0) Läs mer
Christian Kozma Holm 06-06-2021
Jag har samma fråga jag med. Känns rätt jobbigt att dra fram telefonen för att skruva upp specieltt när man jobbar, jag lyssnar på podcast's.

Detta hjälpte (0)
KK 07-10-2020
varje gång jag ringer med hörlurarna får jag frågan var för jag hörs så dåligt, jag hör jätte tydligt det som sägs fast hörs själv dåligt. kan man ändra mobil inställningarna eller nått för att förbättra mic ljudet?

svara | Detta hjälpte (0)
Irene Andren 08-04-2021
Jag fick dessa i present o lyckas inte parkoppla så båda lurarna fungerar . De fungerar bara en i taget . Frustrerad

svara | Detta hjälpte (0) Läs mer
Hörlurs fixaren 24-10-2021
Hej mina var likadana men det visade sig att det glappar i laddningen. Rör lite på den hörlur som inte fungerar när den ligger i fodralet

Detta hjälpte (0)
Christian Kozma Holm 06-06-2021
Jag har nydligen köpt dessa "Andersson TEW-3100 Hörlurar". jag lärt mig alla touch funktion dock så står det inte i bruks anvisningen att man kan skruva upp eller ned volymen på nåt sätt. Kanske inte ens sådan funktion men jag vill ändå fråga.

svara | Detta hjälpte (0)

Mer om denna bruksanvisning

Vi förstår att det är trevligt att ha en pappersbruksanvisning för din Andersson TEW-3100 Hörlurar. Du kan alltid ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida och skriva ut den själv. Om du vill ha en originalbruksanvisning rekommenderar vi att du kontaktar Andersson. De kanske kan tillhandahålla en originalbruksanvisning. Letar du efter bruksanvisningen för din Andersson TEW-3100 Hörlurar på ett annat språk? Välj ditt föredragna språk på vår hemsida och sök efter modellnumret för att se om vi har det tillgängligt.

Specifikationer

Märke Andersson
Modell TEW-3100
Kategori Hörlurar
Filtyp PDF
Filstorlek 0.24 MB

Alla bruksanvisningar för Andersson Hörlurar
Fler bruksanvisningar för Hörlurar

Vanliga frågor om Andersson TEW-3100 Hörlurar

Vårt supportteam söker efter användbar produktinformation och svar på vanliga frågor. Om du hittar en felaktighet bland våra vanliga frågor uppskattar vi om du meddelar oss detta via vårt kontaktformulär.

När jag ansluter en hörlur till min enhet fungerar den inte korrekt, vad kan jag göra? Verifierad

Det är möjligt att smuts har samlats i öppningen där hörlurarna är ansluten, vilket förhindrar att den kommer i rätt kontakt. Det bästa sättet att rengöra detta är med tryckluft. Om du är osäker, gör detta av en professionell.

Detta hjälpte (1081) Läs mer

När är musiken för hög? Verifierad

Ljud över 80 decibel (dB) kan börja skada hörseln. Ljud över 120 dB skadar omedelbart hörseln. Skadans allvarhetsgrad beror på hur ofta och hur länge ljudet är närvarande.

Detta hjälpte (1005) Läs mer

Vad är brusreducerande? Verifierad

Noise Cancelling är en teknik som huvudsakligen används i hörlurar. Aktiv bullerkontroll används för att sänka eller eliminera påverkan av omgivande buller.

Detta hjälpte (562) Läs mer

Fungerar Bluetooth genom väggar och tak? Verifierad

En Bluetooth-signal fungerar genom väggar och tak, såvida inte dessa är gjorda av metall. Beroende på tjockleken och väggens material kan signalen förlora i styrka.

Detta hjälpte (232) Läs mer

Upp till vilken ljudnivå är det säkert för barn? Verifierad

Barn får hörseln skadad snabbare än vuxna. Därför är det viktigt att aldrig utsätta barn för buller som är högre än 85 dB. När det gäller hörlurar finns det speciella modeller för barn. I händelse av högtalare eller andra situationer måste du vara uppmärksam, bullret överstiger inte den nivån.

Detta hjälpte (164) Läs mer

Kan jag linda sladden runt enheten efter användning? Verifierad

Det är bättre att inte göra detta eftersom det kan skada sladden. Det bästa du kan göra är att slå in sladden som den var när produkten förpackades.

Detta hjälpte (156) Läs mer
Bruksanvisning Andersson TEW-3100 Hörlurar

Relaterade produkter

Relaterade kategorier